Fotovoltaické elektrárny a systémy

Podmínky výstavby FVE v České republice


Česká republika se společně s ostatními státy Evropské unie zavázala, že zvýší svůj podíl hrubé výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na 20% do roku 2020.

Od prosince roku 2015 je vyhlášený dotační program Nová zelená úsporám. V programu NZÚ je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů na území celé ČR či bytových domů v Praze, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročnost.

Dotace C.3.3 - Ohřev vody přímo z fotovoltaických modulů - až 35 000,- Kč

Dotace C.3.4 - Fotovoltaická elektrárna s ohřevem vody - až 55 000,- Kč

Dotace C.3.5 - Fotovoltaická elektrárna s akumulací do baterie > 1,7MWh - až 70 000,- Kč

Dotace C.3.6 - Fotovoltaická elektrárna s akumulací do baterie > 3MWh - až 100 000,- Kč

Dotace C.3.7 - Fotovoltaická elektrárna s akumulací do baterie > 4MWh - až 150 000,- Kč

Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku ve výši 5 000,- Kč

Je fotovoltaika vhodná pro podmínky v ČR? – Fotovoltaika je dnes i v našich klimatických podmínkách vhodný způsob výroby elektřiny pro domácnosti i průmyslové aplikace. Do budoucna se bude účinnost panelů nadále zvyšovat a jejich cena snižovat. Bude se dále zvyšovat výhodnost pořízení solárních panelů. S dotační podporou je možné v našich klimatických podmínkách díky úsporám energie dosáhnout 5 až 12-letou návratnost investice do fotovoltaické elektrárny.

Jaké povolení je potřebné pro výstavbu FVE? – U fotovoltaických elektráren připojených do distribuční sítě, je potřeba vyjádření místní distribuční společnosti (E-ON, ČEZ, PRE). Od 1.1. 2016 není nutní mít licenci ERÚ a IČO, pro FVE do výkonu 10kWp. Pro fotovoltaické systémy, které nejsou připojené do sítě nepotřebujete žádné povolení ani souhlas distribuční společnosti. Jedná se o ostrovní fotovoltaické systémy a FV systémy pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem vody (Solar Kerberos, DZ Dražice/Logitex).

Jak velká střecha je zapotřebí na 1kWp solárních panelů? – Standardně je potřeba cca 7m2. Při použití vysoce výkonných solárních panelů je možné se dostat na plochu 5m2.

Jaká je životnost solárních panelů? – Výrobci poskytují produktové záruky v rozsahu 10 – 15 let. Dále garantují výkonnostní charakteristiky v rozsahu 90% původního výkonu po dobu 10 let a 80% po dobu 25 let. Dá se říct, že životnost kvalitních fotovoltaických panelů je více než 30 let.

Kolik energie vyrobí solárních panelů? – Výkon 1kWp našich podmínkách vyrobí za rok cca 990 kWh elektrické energie. Největší podíl energie vyrobí panel během letních měsíců, kdy intenzita slunečního svitu je největší a dny nejdelší. Naopak nejméně energie vyrobí panel během zimy, kdy jsou podmínky pro výrobu nejméně příznivé.

Jak funguje fotovoltaická elektrárna s baterií?

Denní režim – Fotovoltaická elektrárna vyrobí více energie, než domácnost spotřebuje. Přebytek je akumulován do baterie, nebo do ohřevu TUV. Není potřeba čerpat elektřinu z distribuční sítě.

Noční režim – Fotovoltaická elektrárna nevyrábí. Domácnost je napájena naakumulovanou energií z baterie. Pokud to nestačí, chybějící energie je čerpána z distribuční sítě.

Záložní režim – Při výpadku distribuční sítě, systém automaticky přepne do záložního režimu a použije k napájení uloženou energii za baterie. V případě, že vyrábí FVE, přednostně použije tuto energii pro napájení domácnosti.

 

CHCETE FOTOVOLTAICKOU ELEKTRÁRNU SNADNO A RYCHLE VČETNĚ VYŘÍZENÍ DOTACE?

Zodpovíme všechny Vaše dotazy a navrhneme optimální řešení systému na míru včetně vypracování cenové nabídky.

 

Poptávkový formulář